Allez au contenu Allez à la navigation

19 September 2016

REGULAMENT OFICIAL CONCURS ABCDerm - Clubul Super-Mami

 

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE: 

(1) Organizatorul concursului este compania Laboratoire Bioderma România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul: 16015.

(2) Acest concurs se derulează prin intermediul agenţiei de publicitate The Silver Cat Studio S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/13/2015, în calitate de Administrator al paginii.

(3) Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi Participanţii.

(4)  Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Bioderma Facebook.

(6) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Concursului, în secțiunea de știri din site, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la laboratoire@bioderma.com.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea: “Pentru concursul ABCDerm - Clubul Super-Mami“.

(7) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(8) Participarea la prezentul Concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

 

 Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:  

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României şi derulat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi se va desfăşura pe Facebook în perioada 19.09.2016, ora 09,00  – 20.09.2016, ora 09,00.

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestui concurs trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:     

(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare “Participanţii”).

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii Laboratoire Bioderma România şi ai agenţiei implicate în această campanie promoţională, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.  

 

 Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma, pe wall.

(2) Înscrierea în concurs se va face în intervalul 19.09.2016, ora 09,00  – 20.09.2016, ora 09,00.

(3) Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să respecte condiţiile de participare aşa cum sunt detaliate mai jos:

a. Să fie deja/să devină, prin intermediul acestui concurs, fani ai paginii Bioderma pe Facebook.

b. Să scrie un comentariu tematic la postarea de concurs și să dea tag (să îi menționeze numele în postare) unei prietene/unui prieten de pe Facebook, comentariul poate să fie însoţit şi de o poză în acord cu tema.

c. Participanţii trebuie să posteze comentarii originale, la subiect, conform temei anunţate.

d. Nu se acceptă comentariile care nu sunt legate de temă şi nici cele ce sunt copiate de la alţi participanţi. În cazul în care vor fi postate şi fotografii, acestea trebuie să respecte tema şi să fie originale, dar şi să aparţină persoanei care le postează. Nu se acceptă fotografiile copiate de pe Internet sau de la alţi participanţi. În cazul în care participanţii vor înscrie şi fotografii în concurs, Administratorul paginii le poate solicita anumitor participanţi, la alegerea acestuia, să trimită fotografia pentru verificare. Dacă aceasta va trece de validarea preliminară, atunci participantul care a înscris-o în concurs va intra în lista pentru tragerea sau tragerile la sorţi.

e. Înscrierea în concurs se va face exclusiv în intervalul orar menționat şi doar la postarea de concurs.

f. Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

g. Participanţii se vor putea înscrie o singură dată în concurs. Orice înscriere multiplă va fi eliminată de către Administratorul paginii.

h. Nu vor fi acceptate înscrierile făcute în afara intervalului menționat.

 (4) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi.

(5) Vor exista 2 trageri la sorţi, conform premiilor alocate. În prima extragere vor fi desemnați câștigătorii pentru kiturile Pingu, iar în cea de-a doua extragere vor fi acordate invitațiile la Baby Expo - această extragere fiind dedicată doar persoanelor din București și împrejurimi, persoane care folosesc în postări #ÎntâlnirecuPingu și care pot ajunge la Sala Polivalentă în perioada târgului.

(6) Lista care va intra în tragerea la sorţi pentru acordarea kitului Pingu va conţine numele tuturor participanţilor care pe durata celor 24 de ore au postat un comentariu şi, eventual, o poză, ce respectă regulile menţionate în prezentul regulament. Ordinea cronologică în care sunt făcute înscrierile va fi ordinea numerelor din lista ce va intra în tragerea la sorţi. Astfel, primul participant înscris cu o participare validă va avea numărul 1 în lista pentru tragerea la sorţi. Lista care va intra în tragerea la sorți pentru cele 5 invitații duble va conține exclusiv numele persoanelor care folosesc în postare și #ÎntâlnirecuPingu (scris cu sau fără diacritice, cu sau fără majuscule și/sau #). Ordinea cronologică în care sunt făcute înscrierile cu #ÎntâlnirecuPingu va fi ordinea numerelor din lista ce va intra în tragerea la sorţi pentru invitații.  

(7) În prima tragere la sorţi vor fi extrași 3 câştigători pentru kiturile Pingu - oricine respectă regulile de participare fiind calificat pentru această tragere la sorți. În a doua extragere fiind desemnați 5 câștigători (doar din lista persoanelor care folosesc #ÎntâlnirecuPingu).

(8) Numele extrase şi cu detalii pentru validare vor fi publicate în cursul zilei de 20.09.2016.

(9) Pentru validarea câştigătorilor, aceştia trebuie să păstreze postarea de concurs până la finalizarea validărilor şi să trimită prin mesaj privat pe pagină sau pe email la office@silvercat.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului, numărul de telefon.

(10) În cazul în care vreunul dintre câştigători nu va răspunde în termen de 48 de ore de la data publicării numelui său pe wall trimiţând prin mesaj privat sau pe email la office@silvercat.ro toate datele de identificare, atunci va fi extrasă o rezervă în data de 22.09.2016.

(11) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la concurs conform prezentului regulament.

(12) Expedierea premiilor se va face de către Organizator până la data de 31.10.2016, inclusiv. Invitațiile vor fi expediate până la data de 24.09.2016. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(13) Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

(14) În cazul în care vor rămâne premii neacordate pentru că nu vor putea fi validaţi câştigătorii extraşi sau rezervele, premiile neacordate/nevalidate rămân în posesia Organizatorului.

 

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS:      

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care: nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în concurs, dar şi politica generală a companiei privind comunitatea de pe pagina Bioderma Facebook.

(2) Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din concurs sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Materialele postate pe pagina Bioderma, în concurs şi în afara concursului, NU trebuie să conţină: poze/informaţii ale altor produse decât cele din portofoliul BIODERMA; arme, alcool, nuditate, jocuri de noroc, ţigări, poze de pe Internet, poze ale căror drepturi de autor aparţin altor persoane.

 

Secţiunea 6. PREMIILE:        

(1) În cadrul acestui concurs vor fi oferite 8 premii individuale. Vor exista 2 tragere la sorți: o extragere pentru kiturile Pingu - în care vor fi extrase 3 persoane - și o extragere separată pentru cele 5 invitații duble la Baby Expo.

(2) Informații PREMII:

(2.1) 3 x kituri Pingu - fiecare kit conțin câte un ABCDerm Hidratant și un ghiozdănel Pingu.

(2.2) 5 x invitații duble la Baby Expo - câte o invitație dublă pentru fiecare câștigător validat (invitațiile pot fi folosite în oricare zi din perioada desfășurării Baby Expo). Târgul va avea loc la Sala Polivalentă, în București, în perioada 22.09.2016 -25.09.2016, inclusiv.

(3) Expedierea premiilor către cei 8 câştigători validaţi se va face exclusiv pe teritoriul României.

(4) Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane.

(5) Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câştiga un singur premiu. Regula se aplică şi persoanele care au aceeaşi adresă sau sunt membrii aceleiaşi familii.

(6) Valoarea totală estimată a premiilor acordate în prezenta campanie este de: 331 RON.

(7)  Produsele individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit. 

 

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI:         

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua campania.

(2) Situaţiilor avute în vedere în Secţiunea 7 le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament. 

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul şi Administratorul paginii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 Secţiunea 9. RESPONSABILITATE:    

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe pagina de Facebook Bioderma sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu acest concurs.

(2) Organizatorul şi Împuternicitul nu sunt responsabili pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestora, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la concurs (platforma Facebook – pagina Bioderma România). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

 

(3) Laboratoire Bioderma România S.R.L. nu are nicio asociere cu Facebook. Acesta nu sponsorizează, administrează  sau promovează în niciun fel produsele Laboratoire Bioderma România S.R.L. şi/sau prezentul concurs. 

 

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:         

(1) Prin participarea la concurs participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a  Laboratoire Bioderma România S.R.L., înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, în scopul participării, validării câştigătorilor şi atribuirii premiilor concursului.

(2) Participanţii îşi exprimă acordul ca informaţiile să fie folosite de Laboratoire Bioderma România S.R.L. în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi promovare.

(3) Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.

(4) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Organizator. 

 

 Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezentul concurs.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul concursului şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la laboratoire@bioderma.com.ro, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers altfel, Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

 

Bucureşti                                                                                     

Laboratoire Bioderma România S.R.L.

19.09.2016