Allez au contenu Allez à la navigation

01 August 2019

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Sensibio H2O – Luna Frumuseții Curate

DESCOPERĂ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI!

* Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Organizatorul campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul: 16015, numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Campanie, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Campaniei, pe pagina de Facebook Bioderma - în secțiunea Notes, pe pagina www.bioderma.com.ro/noutati-bioderma, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la adresa de email bioderma@ro.naos.com sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea: “Pentru Campania SENSIBIO H2O – LUNA FRUMUSEȚII CURATE, pagina de Facebook Bioderma & Instagram Bioderma”.

(4) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(5) Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

(6) Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

(7) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau prin e-mail la adresa dataprotection@ro.naos.com

(8) Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. să utilizeze fotografiile și înregistrările (”imaginile”) postate de aceștia pe pagina Bioderma România pentru repostarea lor pe pagina sa de Facebook, de Instagram și/sau să le folosească în acțiuni de marketing.

(9) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Bioderma Facebook sau pe site-ul de prezentare.

 

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania este organizată exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și este organizată în perioada 01.08.2019 – 31.08.2019.

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Campania se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

(2) Nu pot participa la această campanie angajaţii societăţii NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la această campanie persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la campanie, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în campanie.

(5) Participarea la această campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

 1. Campania se desfăşoară:
 1. prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma, în comentarii la postarea cu mențiunea ”Concurs” publicată în data de 01.08.2019.
 2. prin intermediul conturilor proprii de Instagram ale participanților
 1. Înscrierile în campanie se pot face în perioada 01.08-31.08.2019.

 

 1. Înscrierile prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma - se vor face în mod automat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:
 1. Să posteze în secțiunea de comentarii a postării de campanie o poză cu fața proprie, curățată de machiaj și impurități, conform temei campaniei ”Luna Frumuseții Curate”, anunțate pe pagină.
 2. Pe parcursul desfășurării concursului, fiecare participant poate posta o singură poză în secțiunea de comentarii a postării de campanie de pe pagina oficială de Facebook Bioderma. În situația în care un participant postează mai multe poze, o singură poză este înregistrată în lista pentru tragerea la sorți.
 3. Se acceptă și alte formate decât poza statică, adică video, gif, boomerang etc.

 

 1.  Înscrierile în campanie pe conturile proprii de Instagram ale participantilor - se vor face în mod automat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 

 1. Să posteze pe contul lor propriu de Instagram o poză cu fața proprie, curățată de machiaj și impurități, folosind hashtagul #LunaFrumusetiiCurate.
 2. Să dea follow paginii @bioderma_romania.
 3. Să aibă postare de conurs pe Instagram publică. Postarea trebuie sa fie vizibilă pentru toată lumea pe perioada concursului.
 4. Pe parcursul desfășurării concursului, fiecare participant se poate înregistra cu o singură poză, postată pe contul propriu de Instagram, folosind hashtagul #LunaFrumusetiiCurate. În situația în care un participant postează mai multe poze, o singură poză este înregistrată în lista pentru tragerea la sorți.
 5. Se acceptă și alte formate decât poza statică, adică video, gif, boomerang etc. Denumirea poză este folosită ca termen generic în cele ce urmează și este asimilată și formatelor menționate anterior.

(3) Materialele înscrise în concurs trebuie să respecte tema - o poză cu fața proprie, curățată de machiaj și impurități - să fie originale, dar şi să aparţină persoanei care le postează. Nu se acceptă fotografiile copiate de la alţi participanţi sau de pe Internet.

(4) Participand la Concursul organizat de Organizator pe pagina de Facebook și în contul de Instagram, Participantii recunosc și sunt de acord că sunt singurii responsabili de informațiile/pozele pe care le furnizează cu ocazia participării la Concurs, precum și de corectitudinea acestor informații. Participanții sunt de acord și înțeleg că toate informațiile/pozele furnizate pe Facebook/Instagram cu ocazia participării la Concurs sunt furnizate direct Organizatorului, iar nu platformei de socializare Facebook sau de Instagram. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul materialelor înscrise în Concurs de către participanți.

(5) Participanţii se vor putea înscrie atât prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma (a), cât și prin prin intermediul conturilor proprii de Instagram (b), îndeplinind condițiile fiecărui proces de înscriere.

(6) În situația în care un participant se înscrie atât prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma (a) cât și prin prin intermediul contului propriu de Instagram (b), îndeplinind condițiile fiecărui proces de înscriere, ambele înscrieri sunt înregistrate în concurs, fiecare înscriere reprezentând o șansă de a fi extras câștigător. Un participant poate câștiga un singur premiu pe durata campaniei.

(7) În situația în care un participant se înscrie atât prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma (a) cât și prin prin intermediul contului propriu de Instagram (b), dar îndeplinește doar condițiile unui proces de înscriere, doar înscrierea ale cărei condiții sunt îndeplinite va fi considerată validă.

(8) Înscrierile în campanie se vor face exclusiv în intervalul menționat. La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri.

(9) Înscrierile prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma se vor putea face doar la postarea cu mențiunea “Concurs” publicată de Administratorul paginii în data de 01.08.2019. Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

(10) Înscrierile prin intermediul Instagram se vor putea face doar pe conturile proprii de Instagram ale participantilor. Orice altă înscriere pe pagina @bioderma_romania, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

(11) Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, la data de 10.09.2019

(12) Persoanele extrase câștigătoare vor fi anunţate pe Facebook si Instagram, prin comentariu la postarea de concurs, până la data de 16.09.2019. După expirarea termenului de validare, acestea nu vor mai putea solicita validarea.

(13) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine numele tuturor participanţilor înscriși prin intermediul Facebook și Instagram care în intervalul menționat au postat o poză ce respectă regulile menţionate în prezentul regulament.

(14) Pentru validare, persoanele extrase câștigătoare trebuie să păstreze postarea până la finalizarea validărilor întregii campanii şi să trimită prin completarea formularului pus la dispoziție de administratorul paginii sau prin mesaj privat pe pagină, următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactate de către firma de curierat în vederea livrării). De asemenea, în anumite situații punctuale, acestea trebuie să facă dovada că fotografia înscrisă este originală și le aparține.

(15) În cazul în care vreuna dintre persoanele extrase câștigătoare nu va răspunde în termen de 7 zile calendaristice completând formularul pus la dispoziție de administratorul paginii în anunțul cu centralizarea câștigătorilor toate datele de identificare sau nu va putea fi validată pentru că înscrierea sa se va dovedi ca nefiind validă, atunci se va extrage o rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(16) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la campanie conform prezentului regulament.

(17) Expedierea premiilor se va face de către Organizator până la data de 30.10.2019, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(18) Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

(19) În cazul în care vor rămâne premii neacordate pentru că nu vor putea fi validați câștigătorii extrași, atunci se va trece la extragerea rezervelor în data de 26.09.2019. În cazul în care şi după această extragere finală, suplimentară, vor rămâne premii neacordate, acestea rămân în posesia Organizatorului, care va dispune de ele conform intereselor sale.

 

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în campanie acei participanţi care: NU respectă regulamentul şi regulile de înscriere în campanie, dar şi politica generală a companiei privind comunitatea de pe pagina Bioderma Facebook și Instagram.

(2) Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagina Bioderma Facebook și Instagram.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Materialele postate pe pagina Bioderma, în campanie şi în afara campaniei, NU trebuie să conţină: poze/informaţii ale altor produse decât cele din portofoliul BIODERMA; arme, alcool, nuditate, jocuri de noroc, ţigări, poze de pe Internet, poze ale căror drepturi de autor aparţin altor persoane.

 

Secţiunea 6. PREMIILE:

(1) În cadrul acestei campanii vor fi oferite în total 150 de premii constând în produse Sensibio H2O de 250 ml.

(2) Expedierea premiilor către persoanele validate câștigătoare se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Persoanele validate câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de acestea conform intereselor sale.

(4) Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată primi un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care se înscriu atat pe contul propriu de Instagram cât și prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma, care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

(5) Valoarea totală estimativă a premiilor acordate în prezenta campanie este de 7 100 lei (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

(6) Premiile individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

(7) Imaginile au titlu de prezentare.

 

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI:

(1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat primirea de foloase necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE:

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe paginile de Facebook si Instagram Bioderma sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (platforma Facebook – pagina Bioderma si platforma Instagram – contul propriu al participantului). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

(3) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu are nicio asociere cu Facebook si Instagram. Aceste platforme nu sponsorizează, administrează sau promovează în niciun fel produsele Bioderma şi/sau prezenta campanie.

 

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor persoanelor validate câștigătoare, utilizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor validate câștigătoare  în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea persoanelor extrase câștigătoare, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) publicarea numelor persoanelor extrase câștigătoare şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);

c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care persoanele extrase câștigătoare îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele persoanelor validate câștigătoare pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact: Email: dataprotection@ro.naos.com;

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, cod poștal 010505, Bucureşti, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezenta campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la bioderma@ro.naos.com, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, în caz contrar Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

Bucureşti

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana Clara Ștefan-Negulescu

Business Unit Manager

 

 

Listă câștigători

1 Alina Andone Facebook
2 Simona Calin Facebook
3 Always___Summer Instagram
4 Elisabeta Dumitrache Facebook
5 Codruta Vasiliu Facebook
6 Andreea Rugu Facebook
7 Orasel_de_catifea Instagram
8 Laura Duta Instagram
9 Raluca-Maria Raducanu Facebook
10 Constanza Momanu Facebook
11 GaBriela Zamfir Facebook
12 Andra Nache Stan Facebook
13 Costinela Moraru Facebook
14 Roxana Elena Suma Facebook
15 Cristina.didi88 Instagram
16 Ralu Anka Facebook
17 Andreeaiordache97 Instagram
18 Valentina.roznov Instagram
19 Craciun Alexandra Facebook
20 Boanta Angela Facebook
21 Mada_si_Andrei Instagram
22 Cristina Madalina Danac Facebook
23 Oana Mîndroiu Facebook
24 Petrica Geangu Facebook
25 Baraceanu Ana-Maria Facebook
26 Paul Georgiana Facebook
27 Iuliana Georgiana Facebook
28 Maria Popa Facebook
29 Imireanu Sorinel Facebook
30 Mihaela Chifanescu Facebook
31 Aurelia Catrina Facebook
32 Mihaela Luca Facebook
33 Ladunca Ionelia Facebook
34 Sofia Maria Facebook
35 Ionela Stan Facebook
36 Raluca Andreea Facebook
37 Elena Nalbaru Facebook
38 Simona Elena Ciorbagiu Facebook
39 Florian Si Alina Busuioc Facebook
40 Alina Bors Facebook
41 Gabriela Spuma Facebook
42 Ana Barbu Facebook
43 Camelia Pățitoiu Facebook
44 Raluca Ioana Facebook
45 Andreea K. Ioana Facebook
46 Serban Ioana  Facebook
47 Claudia Nicoleta Facebook
48 Sorina Roxana Constandache Facebook
49 Maria Lucaci Facebook
50 Olivia Dragomir Facebook
51 Madalina Macarie Facebook
52 Cornelia Escu Facebook
53 Alina Petrican Facebook
54 Constantin Tolea Facebook
55 Vera Gheta Facebook
56 Mihaela Niculai Ciortan Facebook
57 Elena Elly Vio Facebook
58 Nadia Elena Padurariu Facebook
59 Otînjac Bianca Facebook
60 Claudia Florentina Facebook
61 Paola Colusi Instagram
62 Pintili Ionela Facebook
63 Mari Petre Facebook
64 Emma Stanciu Facebook
65 Tacea Silvia Facebook
66 Sandra Deaconu Facebook
67 Oana Loredana Misaras Facebook
68 Alexandra Ştefania Facebook
69 Elena Tabarcea Facebook
70 Ruxandra Stoian Facebook
71 Marin Loredana Ecaterina Facebook
72 Albu Alexandra Facebook
73 Mihaela Stizar Facebook
74 Gabriela Elena Facebook
75 Lacra Lacry Facebook
76 Gavril Dana Tatiana Facebook
77 Claudia Lazar Facebook
78 Drila Abigaiela Facebook
79 Is Rt Facebook
80 Janeta Ivan Facebook
81 Stamate Alexandra Facebook
82 Oana Andreea Lazar Facebook
83 vadanoiurodica Instagram
84 Octavia Durus Facebook
85 Nicoleta Piscan Facebook
86 Sin Rodica Ionela Facebook
87 Oana Alexandra St Facebook
88 Ciocoiu Mihaela Facebook
89 Alexandra C. Velisar Facebook
90 Ionut Dana Facebook
91 Symonikamir877kkk Instagram
92 Alexandra Maria Bâltac Facebook
93 Irina Gabriela Anghelina Facebook
94 Adelina Sappy Facebook
95 Mădălina Dulgheru Facebook
96 Simona Cristina Ionica Facebook
97 Lavy_muresan Instagram
98 Antonia Menyhart Facebook
99 Claudia Gergely Facebook
100 Chiran Mihaela Daniela Facebook
101 Elena Sîrghie Facebook
102 Maricica1212 Instagram
103 Alina Prodan Facebook
104 Diana Dina Facebook
105 Mușoiu Andreea Facebook
106 Roxana Georgiana Arsu Facebook
107 Nicoleta-Denis Manole Facebook
108 Amalia Sasarman Instagram
109 Mira Loredana Facebook
110 Adina Radu Facebook
111 Oana Ciobanu Facebook
112 Varga Gyöngyi Facebook
113 Delia Cristina Romocea Facebook
114 Anastasoaie Iacob Catalina Facebook
115 Andreea Andy Facebook
116 Kristea Mihaela Facebook
117 Larisa Chiaburu Facebook
118 Eleonora Magiar Facebook
119 Corina Nour Facebook
120 Ionela1650 Instagram
121 Monik Filip Facebook
122 Antonia-Patricia Hristu Facebook
123 Irina Vasile Facebook
124 Campean Ramona Facebook
125 Ioana Zbîrciog Facebook
126 Victorrbrad Instagram
127 Noemi Timea Facebook
128 Catalina Si Darius Facebook
129 Cocos Adriana Facebook
130 Cătălina Olteanu Facebook
131 Beatrice M Gratiela Facebook
132 Runa.92 Instagram
133 Monica Crucianu Facebook
134 Miron Bianca-Andreea Facebook
135 Cucu Andreea Facebook
136 Toth Zsuzsanna Facebook
137 Alina Turneanu Facebook
138 Goliță Mariana Facebook
139 Pricopi Simona Gabriela Facebook
140 Niculae Veronica Facebook
141 Andreea Manu Facebook
142 Georgiana Milea Facebook
143 Bianca Gruia Facebook
144 Ella Ciuperca Facebook
145 Apostol Maria Claudia Facebook
146 Andreea Antohe Facebook
147 Geo_geta Instagram
148 Renata Maria Aenachioaie Facebook
149 Ana-Maria Aron Facebook
150 Monica Radu Facebook