Allez au contenu Allez à la navigation

04 October 2016

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE #Sebium #MomentulAcela

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI, ALTE PRECIZĂRI PRELIMINARE: 

(1) Organizatorul campaniei este compania Laboratoire Bioderma România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul: 16015.

(2) Această campanie se derulează prin intermediul agenţiei de publicitate The Silver Cat Studio S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/13/2015, în calitate de Administrator al paginii.

(3) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi Participanţii.

(4)  Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet Bioderma Facebook și pe website-ul www.bioderma.com.ro, secțiunea Știri.

(6) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Campaniei - pe pagina Bioderma Facebook, pe website-ul www.bioderma.com.ro, secțiunea Știri, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj privat pe pagină, prin email la adresa laboratoire@bioderma.com.ro sau prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa Organizatorului, cu menţiunea: “Pentru campania #Sebium #MomentulAcela”.

(7) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(8) Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

 

Secţiunea 2. TERITORIUL ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:  

(1) Campania este organizată exclusiv pe teritoriul României şi derulată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi se va desfăşura în perioada 04.10.2016 – 07.10.2016.

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:     

(1) Campania se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare “Participanţii”).

(2) Nu pot participa la această campanie angajaţii societăţii Laboratoire Bioderma România şi ai agenţiei implicate în această campanie, precum nici membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la campanie persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la campanie.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în campanie.

(5) Participarea la această campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.  

 

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

(1) Campania se desfăşoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook Bioderma, pe wall.

(2) Înscrierile în campanie se vor face în perioada 04.10.2016, ora 12.00 - 07.10.2016, ora 16.00.

(3) Pentru a se înscrie în campanie, participanţii trebuie să respecte condiţiile de participare aşa cum sunt detaliate mai jos:

a. Să fie deja/să devină, prin intermediul acestei campanii, fani ai paginii Bioderma pe Facebook.

b. Să scrie un comentariu tematic la postarea de campanie, aşa cum solicită Administratorul paginii (acesta poate fi text și/sau poză).

c. Participanţii trebuie să posteze comentarii originale, la subiect, conform temei anunţate de Administratorul paginii.

d. Nu se acceptă comentariile care nu sunt legate de temă şi nici cele ce sunt copiate de la alţi participanţi. În cazul în care vor fi postate şi fotografii, acestea trebuie să respecte tema şi să fie originale, dar şi să aparţină persoanei care le postează. Nu se acceptă fotografiile copiate de pe Internet sau de la alţi participanţi. În cazul în care participanţii vor înscrie şi fotografii în campanie, Administratorul paginii le poate solicita anumitor participanţi, la alegerea acestuia, să trimită fotografia pentru verificare. Dacă aceasta va trece de validarea preliminară, atunci participantul care a înscris-o în campanie va intra în lista pentru tragerea la sorţi. Verificarea se poate face și după extragere!

e. Înscrierile în campanie se vor face exclusiv în intervalul menționat şi doar la postarea de campanie publicată de Administratorul paginii în perioada respectivă.

f. Orice altă înscriere pe pagină, prin mesaj privat ori sub altă formă nu va fi luată în considerare.

g. Participanţii se vor putea înscrie o singură dată pe durata campaniei. Orice înscriere dublă/multiplă va fi eliminată.

h. După ora 16.00, la finalul campaniei, Administratorul paginii va posta menţiunea STOP Campanie. Orice înscriere după această oră nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.

(4) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi.

(5) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine numele tuturor participanţilor care au postat un comentariu şi/sau, eventual, o poză, ce respectă regulile menţionate în prezentul regulament. Ordinea cronologică în care sunt făcute înscrierile va fi ordinea numerelor din lista ce va intra în tragerea la sorţi. Astfel, primul participant înscris cu o participare validă va avea numărul 1 în listă.

(6) Vor fi extrași 5 câştigători, conform numărului de premii acordate.

(7) Numele persoanelor extrase vor fi publicate pe pagină împreună cu detaliile complete pentru validare.

(8) Extragerea va fi organizată în data de 07.10.2016, după ora 17.00.

(9) Pentru validarea câştigătorilor, aceştia trebuie să păstreze postarea de campanie până la finalizarea validărilor şi să trimită prin mesaj privat pe pagină sau pe email la office@silvercat.ro următoarele date de identificare: nume, prenume, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului, numărul de telefon.

(10) În cazul în care vreunul dintre câştigători nu va răspunde în termen de 48 de ore de la data publicării numelui său pe wall trimiţând prin mesaj privat sau pe email la office@silvercat.ro toate datele de identificare, atunci se va extrage o rezervă, iar rezerva trebuie să trimită datele pentru validare în termen de 48 de ore şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(11) La fel se va proceda şi în cazul în care participantul nu poate fi validat pentru că nu întruneşte condiţiile de participare la campanie conform prezentului regulament.

(12) Expedierea premiilor se va face de către Organizator până la data de 15.11.2016, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(13) Persoanele care nu trimit datele solicitate în termenul specificat în regulament pentru a fi validate sau cele care nu pot fi validate pentru că nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament pierd premiul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă.

(14) Persoanele extrase vor fi anunţate pe wall prin comentariu la postarea de concurs, iar în cazul în care nu vor trimite datele solicitate prin mesaj privat sau pe email în termenul specificat, Administratorul paginii va anunța pe pagină numele persoanelor care nu au fost validate. După expirarea termenului, acestea nu vor mai putea solicita validarea.

 

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CAMPANIE:      

(1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în campanie acei participanţi care: nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în campanie, dar şi politica generală a companiei privind comunitatea de pe pagina Bioderma Facebook.

(2) Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi și/sau chiar li se va restricţiona accesul pe pagină.

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(4) Materialele postate pe pagina Bioderma, în campanie şi în afara campaniei, NU trebuie să conţină: poze/informaţii ale altor produse decât cele din portofoliul BIODERMA; arme, alcool, nuditate, jocuri de noroc, ţigări, poze de pe Internet, poze ale căror drepturi de autor aparţin altor persoane.

 

Secţiunea 6. PREMIILE:        

(1) În cadrul acestei campanii vor fi oferite 5 premii constând în produse Bioderma, respectiv: câte o soluție micelară Sebium H2O 250ml pentru fiecare câștigător validat.

(2) Expedierea premiilor către cei 5 câştigători validaţi se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane.

(4) Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câştiga un singur premiu. Regula se aplică şi persoanele care au aceeaşi adresă și/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

(5) Valoarea individuală a premiilor este de 52 lei; astfel, valoarea totală a premiilor acordate în prezenta campanie este de: 260 RON.

(6)  Produsele individuale oferite în prezenta campanie nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit. 

 

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI:         

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania.

(2) Situaţiilor avute în vedere în Secţiunea 7 le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament. 

 

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul şi Administratorul paginii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 Secţiunea 9. RESPONSABILITATE:    

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe pagina de Facebook Bioderma sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul şi Împuternicitul nu sunt responsabili pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestora, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere în campanie (platforma Facebook – pagina Bioderma România). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

(3) Laboratoire Bioderma România S.R.L. nu are nicio asociere cu Facebook. Acesta nu sponsorizează, administrează  sau promovează în niciun fel produsele Laboratoire Bioderma România S.R.L. şi/sau prezenta campanie. 

 

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:         

(1) Prin participarea la campanie participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a  Laboratoire Bioderma România S.R.L., înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, în scopul participării, validării câştigătorilor şi atribuirii premiilor campaniei.

(2) Participanţii îşi exprimă acordul ca informaţiile să fie folosite de Laboratoire Bioderma România S.R.L. în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi promovare.

(3) Participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.

(4) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului: ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite către Organizator o cerere scrisă, datată şi semnată. 

 

 Secţiunea 11. DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la campanie trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la prezenta campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru participanţi.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei şi care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită, neputând avea caracter probant.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului sau pe email la laboratoire@bidoerma.com.ro până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente/materiale care să justifice acest demers altfel, Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunerea a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Organizatorului în termen de 30 zile lucrătoare de la data trimiterii. Decizia Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar.

 

Bucureşti                                                                                     

Laboratoire Bioderma România S.R.L.

04.10.2016